Krystaliczny otoczak


zdj tyyy krystaliczny

Otoczak

Cena za 1 kg: 1,50zł

Kolory: biały

Frakcja: 1-2cm, 2-4cm

Pakowanie:
worki do 30kg, big-bag

1 2 3 4 5